“ ZIMSKA LIGA BEOGRADA 2017”

“ ZIMSKA LIGA BEOGRADA 2017”
____________________________________
Plivački savez Beograda u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti, organizuje kriterijumsko
plivačko takmićenje “Zimska liga Beograda 2017”
Liga će se održati na bazenu SROC “Vračar” i sadržaće četri kola a takmičiće se plivači u pet ženskih i pet muških kategorija.
Termini lige su: 14.10.2017.g. (subota) - I kolo od 08h – 11h za kategorije Pioniri A i B
Rasplivavanje od 08h - 08,30h
- I kolo od 16h – 20h za kategorije Kadeti,Juniori i Apsolutno
Rasplivavanje od 16h – 16,30h
15.10.2017.g. (nedelja) -II kolo od 08h – 11h za kategorije Pioniri A i B
Rasplivavanje od 08h - 08,30h
- II kolo od 16h – 20h za kategorije Kadeti,Juniori i Apsolutno
Rasplivavanje od 16h – 16,30h
21.10.2017.g. (subota) – III kolo 08h – 12h za kategorije Pioniri A i B
Rasplivavanje od 08h - 08,30h
- III kolo 16h – 20h za kategorije Kadeti,Juniori i Apsolutno
Rasplivavanje od 16h – 16,30h
22.10.2017.g. (nedelja) – IV kolo 08h – 12h za kategorije Pioniri A i B
Rasplivavanje od 08h - 08,30h
- IV kolo 16h – 20h za kategorije Kadeti,Juniori i Apsolutno
Rasplivavanje od 16h – 16,30h
• Prijave u lenex formatu slati na e-mail: office@psb.org.rs i na pkvracar@mts.rs
• Rok za prijave za I i II kolo, 11.10.2017.g.do 24,00h a za III i IV kolo 18.10.2017.g.do 24,00h
• Odjave za I i II kolo do 13.10.2017.g. do20,00h a za III i IV kolo do 20.10.2017.g. do 20,00h
Startnina za ovo takmičenje iznosi 500,00 dinara ( za sva četri kola i može se uplatiti na račun PSB-a
310-157851-20 ili u kešu pre početka takmičenja.

VAŽNO OBAVEŠTENJE:
Sve prijave koje ne stignu do krajnjeg roka smatrće se neregularnim i
NEĆE UĆI U STARTNU LISTU!
Svi prijavljeni takmičari moraju sa sobom imati plivačku legitimaciju (PSS).
Klub je dužan da dostavi pre početka prvog kola lige overen spisak kojim potvrđuje da su prijavljeni takmičari psihofizički sposobni zatakmičenje, to podrazumeva da imaju izvršen lekarski pregled ne stariji od šest meseci.
Prijavljenim takmičarima koji ne ispunjavaju neki od ovih uslova biće uskraćeno pravo nastupa.

U Beogradu,20.09.2017.god.
Plivački savez Beograda
Ivan Đorđević-predsednik

Online rezultate mozete pratiti na linku:
https://www.swimrankings.net/services/CalendarFile/19202/live