Saopštenja

NLB Belgrade Trophy 2012

Competition program for XI INTERNATIONAL SWIMMING MEETING "NLB BELGRADE TROPHY 2012", 23. – 24. jun 2012. SRB, Belgrade, Olimpic swimming pool  "Milan Gale Muškatirović"

Zaključci sa sastanka Stručne komisije

Na sastanku Stručne komisije (prisutno deset predstavnika klubova) donešeni su zaključci:

* Klubovi koji učestvuju na takmičenju " Beogradska letnja liga 2012" da pre početka I kola lige 19.05.2012. do 8,00h predaju komisiji ( predsednik Drobac Boris):
   - takmičarske legitimacije sportista ili potvrdu od PSS-e da su legitimacije u procesu izrade.
   - izjavu overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica  kluba da su sportisti učesnici Lige izvršili lekarski pregled i da su psihofizički sposobni. ( ne stariji od šest meseci)

Poziv za Skupštinu PS Beograda

Na osnovu Člana 28 Statuta Plivačkog saveza Beograda sazivam redovnu  Skupštinu

                                      Plivačkog saveza Beograda i predlažem sledeći

                                                                DNEVNI RED

1. a) Utvrdjivanje kvoruma
    b) Izbor zapisničara i dva overača zapisnika

2. Usvajanje Izveštana o radu u delu programa koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2011.

3. Usvajanje Izveštaja o rasporedjivanju i utrošku sredstava gradskog budžeta za 2011.                        

Korigovani bodovi Letnje i Zimske lige Beograda 2011

U prilogu su korigovani bodovi Letnje i Zimske lige Beograda 2011.

Završni zapisnik Letnje lige 2011

U prilogu je kompletan zapisnik sa Letnje lige 2011.

Obaveštenje klubovima

U prilogu kao dokumnta nalaze se Kriterijumi za raspodelu sredstava i Formular za kriterijumske bodove.

Partizan pobednik Letnje lige 2011

Partizanovi plivači pobednici su Letnje lige Beograda 2011.Sakupili su 3551 bod.
Iza crno-belih su se plasirali: Vračar 2075, 11.april 1357, Crvena zvezda 1264, Barakuda 426, BPK 368, LA Kolubara 362, TEK 351, TENT 322, Beograd 193, Rebro 148,NUN 129, Zemun 89, Lazarevac 34, Svim star 2000 15, Blue wave 7.

Ukupno 16 klubova i preko 550 plivača na bazenu SC MIlan Gale Muškatirović u potpunosti su zadovoljili trenutnom formom.Sezona tek počinje i ovi rezultati će biti podstrek za dalji rad u sezoni.

Obaveštenje za treće i četvrto kolo Letnje lige

Obaveštavamo Vas da će se  III i IV kolo Letnje Lige 2011 održati po planu 15.i 16.10.2011.g. na bazenu SRC"Milan -Gale Muškatirović" sa satnicom: za oba kola rasplivavanje počinje u 7,30h a takmičenje u 8,00h i trajaće do 13,00h.
 Takođe Vas obaveštavamo da će se  preostale trke (400 slobodno-žene) iz II kola plivati na početku III kola u subotu.
Podsećamo Vas da je potrebno da predsedniku komisije G-dinu Borisu Drobcu dostavite legitimacije o registraciji  vaših učesnika Lige,ili potvrdu od PSS-e da je registracija u toku za plivače koji nemaju legitimacije. 

Letnja liga Beograda 2011.

Plivački savez Beograda, u okviru svojih redovnih programskih aktivnostii, organizuje  ''LETNJU LIGU BEOGRADA 2011.''

 Liga će se održati na bazenu Sportsko rekreativnog centra „Gale Muškatirović“ , i sadržaće četiri kola  a takmičiće se plivači u šest ženskih odnosno  muških kategorija.

Termini letnje  lige su:

08. 10.2011.g.
I kolo, subota  početak od  09,30h –13,30h

09.10.2011.g.
II kolo, nedelja početak od 09,30h – 13,30h

Prijavni fajl za Letnju ligu Beograda

U prilogu je prijavni fajl za učešće na Letnoj ligi Beograda 2011.