Plivački klub Barakuda

Ustanička 180a
11050
Beograd
Broj(evi) telefona: 
+381 62 555854

Bazen: Republički zavod za sport

Termini škole plivanje:
http://www.pkbarakuda.org/sr/skola-plivanja.html

Termini za trenažno plivanje:
http://www.pkbarakuda.org/sr/takmicarsko-plivanje.html