Plivački klub Beograd - Beograd

Knez Mihailova 7/2
11000
Beograd
Broj(evi) telefona: 
011 26 28 787 Milan Jelić ili mob. 064 495 93 77

Lica ovlašćena za zastupanje i predstavljanje kluba:
Slavko Kurbanović, predsednik
Milan Jelić, direktor