Plivački klub Partizan

Humska 1
11000
Beograd
Broj(evi) telefona: 
+381 11 264 77 59