Plivački klub Tri Delfina

Ratka Mitrovića 126
11000
Beograd
Broj(evi) telefona: 
065 313 65 65, 065 558 19 03