„MALA LIGA BEOGRAD 2014“

„MALA LIGA BEOGRAD 2014“

PROPOZICIJE

Datum održavanje: 06.12.2014.god.
Vrema održavanja: Rasplivavanje od 15,00h ; takmičenje od 15,30h – 20,00h
Mesto održavanja: Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“
Kategorije:
1. A – Dečaci i devijčice rođeni 2004.
2. B – Dečaci i devojčice rođeni 2005.
3. C – Dečaci i devojčice rođeni 2006. i 2007

Program takmičenja:
- 50m slobodno m/ž A,B,C
- 50m prsno m/ž A,B,C
- 50m leđno m/ž A,B,C
- 50m delfin m/ž A,B,C
- 100m slobodno m/ž A
- 4x50m slobodno m/ž – otvoreno
Pravo nastupa:
Natakmičenju mogu nastupiti takmičari klubovačlanova PSB-a. Jedan takmičar ima pravo nastupa u dve
individualne discipline i u štafeti. Klub može prijaviti po jednu štafetu u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Prija va za takmičenje:
Prijava mora da sadrži:
1. Ime i prezime takmičara
2. Datum rođenja (dan,mesec i godina)
Prijavu slati u lenex formatu, do 05.12.2014.god.do20,00h na mail (psb@verat.net i pkvracar@open.telekom.rs) Klub može prijaviti rezultat,bez dokaza o isplivanom rezultatu.
Startnina se plaća 300,00dinara po takmičaru na račun PSB-a (310-157851-20 NLB Banka)
Klubovi su obavezni, da komesaru takmičenja, pre početka takmičenja dostave overenu izjavu (ovlašćeno lice) sa spiskom plivača ,da su svi prijavljeni takmičari obavili lekarski pregled ne stariji od šest meseci.
Merenje vremena: „VRACAR ELEKTRONIC SYSTEM“
Nagrade:
Tri prvoplasirana takmičara, u svakoj kategoriji, u muškoj i ženskoj konkurenciji biće nagrađeni medaljama, kao i tri prvoplasirane štafete.

Beograd,20.11.2014.god. Plivački savez Beograda
Đorđević Ivan - predsednik