Redovna Skupština 13.februara

Redovna Skupština Plivačkog saveg saveza Beograda biće održana 13.februara u 11.30 časova u Klubu sportista Partizan u Humskoj 1.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

    1. Utvrdivanje kvoruma
    2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
  1. Usvajanje izveštaja o radu u delu programa koji je finansiran sredstvima gradskog budžeta za 2012.god.
  2. Usvajanje izveštaja o raspoređivanju i utrošku sredstava gradskog budžeta za 2012.god.
  3. Usvajanje predloga programa saveza za 2013.god. koji se kandiduje za finansiranje sredstvima gradskog budžeta.
  4. Usvajanje rang liste klubova rangiranih na osnovu osvojenih kriterijumskih bodova u 2012.god.
  5. Razno.

Potrebno je da delegati ponesu punomoćja overena od strane svojih klubova!