Trofej Beograda 2016

XV MEĐUNARODNI PLIVAČKI MITING
‘’ TROFEJ BEOGRADA 2016’’
18. –19. Jun. 2016. god..
SRB, Beograd, zatvoreni Olimpijski bazen SRC „Milan Gale Muškatirović”

PLIVAČKI SAVEZ BEOGRADA
SWIMMING FEDERATION OF BELGRADE
Humska 1,11000 Beograd, Tel. 011/2647-759, 060/0207-507
office@psb.org.rs, www.psb.org.rs

 Takmiĉenje će se održati na bazenu SRC “Milan Gale Muškatirović”, 50 m, 8 staza u subotu i nedelju 18. i 19. juna 2016. godine
 Kvalifikacije: rasplivavanje u 9:00h , takmiĉenje u 10:00h ĉasova.
Finala: rasplivavanje u 17:00h, takmiĉenje u 18:00h ĉasova.
 Startnina: __500__ dinara po startu
 Merenje vremena je elektronsko.
 Takmiĉenje se održava po pravilima PSS i FINA.
 Sistem takmiĉenja: Svaki takmiĉar ima pravo na neograniĉen broj nastupa. Pre podne će biti razvrstani po grupama na osnovu prijavljenih rezultata bez obzira na uzrast. Popodne će nastupati 8 najboljih iz kvalifikacija.
 Za discipline 800 m. (žene) i 1.500 m. (muškarci), u startnu listu biće uvršćeno maksimalno 16 prijavljenih rezultata.
 Nagrade: Troje prvoplasiranih M3 M2, W3W2, u svakoj disciplini (u odnosu na rezultate postignute u predtakmiĉenju) biće nagraĊeni medaljama.
 Troje prvoplasiranih u popodnevnom apsolutnom finalu u svakoj discipline biće nagraĊeni medaljama.
 Plivaĉ i plivaĉica sa najboljim rezultatima po FINA bodovima iz dve finalne discipline (zbir), biće nagradjeni novĉanim nagradama u vrednosti od 500 Eura. Drugi i treći biće nagradjeni novĉanim nagradama, i to drugi 300 Eura i treći 200 Eura .
 Najvredniji rezultat po FINA bodovima biće nagraĊen peharom “ Trofej Beograda 2016.”, samo za kategorije M2 – M3 i W2 – W3.
 Rok za prijave je u lenex formatu 16.06.2016. na e-mail office@psb.org.rs, informacije tel. +381600207507.

RADUJEMO SE VAŠEM UĈEŠĆU I SPORTSKI VAS POZDRAVLJAMO!

Predsednik Plivaĉkog saveza Beograda
Ivan ĐorĊević